• Strona wejściowa
 • Strzelania Terminy
 • WYDARZENIA
 • Zjednoczenie KBS
 • Organizacyjne
  • Statut B.K. we Wronkach
  • STATUT ZJEDNOCZENIA BKS
  • REGULAMIN MUNDUROWY
  • Prawo o Stowarzyszeniach
  • BHP na strzelnicy
 • LICENCJA Klubu
 • Historia
 • Królowie Bractwa
 • Sprawozdania
 • Tradycja Bracka
 • Zarząd Bractwa
 • BRACIA
 • Statut i KRS
  • Czytaj STATUT
  • Czytaj KRS
 • Strzelania SPORT
  • JAK CELOWAĆ
  • Leszczyński OZS
  • Wielkopolski ZSS
  • Polski ZSS
  • REGULAMIN LICENCJI
  • Wyniki LOZSS we Wronkach
 • Strzelania BRACKIE
  • Pierwsze strzelanie w 1999r.
 • Galeria
 • Kontakt
 • Ustawa o broni
Obradował Zarząd Okręgu.
14.09.2023
Protokół Nr 3/2023
z posiedzenia Zarządu Okręgu Szamotulskiego ZKBS RP
z dnia 12.09.2023 r. odbytego w siedzibie Okręgu Szamotulskiego.

1. Obecni na posiedzeniu (zgodnie z załączoną do oryginału protokołu listą obecności).
2. Prezes Zarządu Okręgu powitał obecnych i otworzył posiedzenie.
3. Proponowany przez Prezesa porządek posiedzenia:
1) podsumowanie wyników strzelania Zielonoświątkowego Okręgu Szamotulskiego,
2) przygotowanie do strzelania Żniwnego Okręgu Szamotulskiego – strzelnica KBS    Sieraków 16.09.2023 r,
3) przygotowanie do strzelania Nocnego Okręgu Szamotulskiego - na strzelnicy Tarnowo Podgórne 14.10.2023 r.
4) sprawy organizacyjne Okręg – Zjednoczenie (regulaminy strzelań)
5) wolne głosy i wnioski,
6) ustalenie następnego terminu posiedzenia Zarządu Okręgu Szamotulskiego.
- powyższy porządek posiedzenia poddano pod głosowanie i przyjęto go jednogłośnie.

Ad.1) Podsumowanie wyników strzelania Zielonoświątkowego Królewskiego Okręgu Szamotulskiego odbytego dnia 10.06.2023 r. na strzelnicy KBS Grzebienisko.

Okręgowym Królem Zielonoświątkowy A.D. 2023 r. został  Wojciech Pempera z KBS Grzebienisko,
I Rycerz - Marian Konieczny z KBS Grzebienisko,
II Rycerz - Grzegorz Jaskuła z KBS Sieraków.

Na 173 braci i sióstr zrzeszonych w Okręgu Szamotulskim, strzelało do tarczy Królewskiej  tylko 23.

Ad. 2) Zebrani omówili organizację strzelania II grupy, o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego ZKBS RP, które odbędzie się dnia 16.09.2023 r. (sobota) o godz. 14.00 na strzelnicy KBS Sieraków.
Konkurencje:
1)     Tarcza Żniwna Królewska – 1 strzał, niepowtarzalny, startowe 10 zł. (strzelają tylko i wyłącznie bracia i siostry zrzeszeni w Okręgu Szamotulskim).
2)     Tarcza Świty – 1 strzał/powtarzalny – startowe po 10 zł. (strzelają tylko i wyłącznie bracia i siostry umundurowani).
3)     Tarcza punktowa (papierowa) – 3 strzały/powtarzalne – startowe po 10 zł. (ogólnodostępna).
4)     Kur – 1 strzał/powtarzalny – startowe po 20 zł.  (ogólnodostępna), w przypadku strzału w sylwetkę kura - opłata karna 50 zł.

Dopuszcza się wystawienie przez organizatora dodatkowych tarcz. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

Przypomina się o kolejności zwycięzców w strzelaniu do Kura:
Zwycięzca – osoba, która strąciła kura,
II miejsce – strzelający przed zwycięzcą,
III miejsce – strzelający po zwycięzcy.
Odpowiedzialni:
a)     zakup amunicji do wszystkich konkurencji oraz medali do tarczy Żniwnej jak również dostarczenie do KBS Sieraków – M. Herrmann, Skarbnik Okręgu;
b)     zakup i dostarczenie do KBS Sieraków, tarczy Królewskiej Żniwnej – Skarbnik Okręgu - Marian Herrmann;
c)     Tarczę Świty oraz 1 puchar funduje Król Żniwny z 2022 r. Marian Herrmann – z KBS Sieraków, a I Rycerz – Andrzej Garbacz z KBS Grzebienisko i II Rycerz – Krzysztof Plenzler z KBS Grzebienisko fundują po jednym pucharze do Tarczy Świty. Zakupu tarczy Świty i pucharów dokona Skarbnik Okręgu i rozliczy puchary z Rycerzami;
d)     zakup tarcz papierowych oraz kołków – KBS Sieraków;
e)     zakup nagród rzeczowych do tarczy punktowej, kura– Skarbnik Okręgu – M. Herrmann;
f)       obsługa strzelecka – sędziowie braccy (w uzgodnieniu ze   Strzelmistrzem Okręgu – Henrykiem Węckowskim;
g)     opracowanie projektu Regulaminu strzelania Żniwnego - Strzelmistrz Okręgu Szamotulskiego – Henryk Węckowski;
h)     obsługa sekretariatu i wyżywienie oraz napoje od godziny rozpoczęcia do zakończenia strzelań KBS Sieraków.
Środki finansowe:

1. Tarczę Świty i puchary do niej fundują bracia wymienienie w lit. c.
2. Okręg Szamotulski ZKBS RP funduje ze składek członkowskich: amunicję do wszystkich konkurencji, tarczę Królewską Żniwną, medale do niej (z wyłączeniem tarczy Świty i pucharów do tarczy Świty) kura, jak również nagrody do tarczy punktowej i kura.
3. Raut Królewski odbędzie się na koszt Okręgu Szamotulskiego – ze składek członkowskich. Zarząd Okręgu podjął jednogłośnie uchwałę, że wysokość dofinansowania wyniesie 1.000 zł.

Losowanie broni spośród wystawionej przez uczestników strzelania, z której odbędzie się strzelanie do tarczy Żniwnej Królewskiej o godz. 14.15. Wylosowanej broni nie będzie można używać do strzelań w innych konkurencjach.
Rozpoczęcie strzelań od godz. 14.15.

Zakup startowych odbywa się do godz. 16.15, chyba, że Prezes Okręgu Szamotulskie lub osoba przez niego wskazana podejmie decyzję o innej godzinie zakończenia sprzedaży startowego. Strzelanie do kura planuje się od godz. 17.00.

Sekretariat organizuje i prowadzi organizator – KBS Sieraków.

Zakończenie zawodów godz. 18.00. Ogłoszenie wyników strzelań – 18.15.

Projekt Regulaminu strzelania Żniwnego opracował Strzelmistrz Okręgu Szamotulskiego, Henryk Węckowski, a Zarząd Okręgu Szamotulskiego zatwierdził go jednogłośnie. Za strzelanie i sędziów odpowiedzialny jest Strzelmistrz Okręgu – Henryk Węckowski, który prosi bractwa o podanie przed rozpoczęciem strzelań - imion i nazwisk sędziów do pomocy - po 1 z każdego bractwa.

Powyższe ustalenia, Zarząd przegłosował jednogłośnie.

Zgodnie z wcześniejszą uchwałą Walnego Zebrania Delegatów bractw Okręgu Szamotulskiego - startowe ze strzelania do Kura przeznaczone będzie dla organizatora strzelań – KBS Sieraków.

Ad. 3. Zebrani omówili organizację strzelania II grupy - strzelania Nocnego o Puchar Marszałka Okręgu Szamotulskiego. Strzelanie Nocne o Puchar Marszałka Okręgu Szamotulskiego, które odbędzie się dnia 14.10.2023 r. (sobota). Godzinę rozpoczęcia strzelania ustalono na 18.00. Organizatorem strzelania jest KBS Tarnowo Podgórne.
Zwycięzca turnieju z 2022 r. brat Krzysztof Tyda z KBS Stargard Gdański z KBS Tarnowo Podgórne i Marszałkiem Okręgu Szamotulskiego organizują w 2023 r. na strzelnicy KBS Tarnowo Podgórne - na zakończenie sezonu strzeleckiego - tradycyjny nocny turniej strzelecki o Puchar Przechodni Marszałka Okręgu Szamotulskiego. Puchar Przechodni dostarcza zwycięzca z 2022 r. roku, tj. brat Krzysztof Tyda, najpóźniej w dniu strzelania, a odpowiedzialne za to jest bractwo zwycięzcy. Zwycięzca, przed zwrotem pucharu, wygraweruje na pucharze swoje nazwisko i imię, nazwę bractwa i datę strzelania Nocnego.

Okręg Szamotulski postanowił jednogłośnie dofinansować strzelanie kwotą 500 zł., ze składek członkowskich. Projekt Regulaminu strzelania Nocnego opracował Strzelmistrz Okręgu Szamotulskiego – Henryk Węckowski, a Zarząd Okręgu Szamotulskiego zatwierdził go jednogłośnie. Nie obowiązuje strój bracki. Nie należy zabierać ze sobą broni, gdyż broń i amunicję zapewnia wyłącznie organizator strzelania, i tylko z tej broni odbędzie się strzelanie.

Za strzelanie i sędziów odpowiedzialny jest Strzelmistrz Okręgu Szamotulskiego – Henryk Węckowski, który prosi bractwa o podanie przed rozpoczęciem strzelań - imion i nazwisk sędziów do pomocy - po 1 z każdego bractwa.

Ustalono, że każdy uczestnik zobowiązany jest do zakupu startowego za 70 zł, a w jego cenie jest: pierwsza seria 3 strzałów oraz raut. Seria powtórkowa kosztować będzie 10 zł. - za serię.
Dopuszcza się wystawienie przez organizatora strzelań dodatkowych tarcz.
Sprzedaż startowych od godz. 18.15 i odbywać się będzie tylko, do godz. 21.00, chyba, że Prezes Okręgu Szamotulskiego lub osoba przez niego wskazana podejmie decyzję o innej godzinie zakończenia sprzedaży startowego.
Powyższe ustalenia, Zarząd przegłosował jednogłośnie.
Bractwa w terminie do dnia 30.09.2023 r. (koniec września) włącznie zadeklarują do Prezesa KBS Tarnowo Podgórne, Stanisława Bączyka - mail: sbaczyk@tp-kom.pl tel. nr: 507 024 042 liczbę uczestników z bractwa, chętnych do uczestniczenia w strzelaniu Nocnym - na strzelnicy KBS Tarnowo Podgórne.
Ad. 4) sprawy organizacyjne Okręg – Zjednoczenie KBS RP. Zjednoczenie zostało wpisane do KRS pod nr 0000166824. Zjednoczenie zamierza wydać na 2024r. kalendarz i planuje, że na każdej stronie będzie zdjęcie bractw Okręgu – w mundurach na tle sztandarów brackich i sztandaru Okręgu. W związku z tym, na strzelanie Żniwne proszę zabrać sztandary brackie – celem wykonania zdjęć. Zjednoczenie planuje dostosować statut Zjednoczenia do zmienionej ustawy o stowarzyszeniach.  Brat Leszek Bartol z BK Wronki będzie prowadził stronę Zjednoczenia KBS RP. Zarząd Zjednoczenia planuje, że w  2024 r. w marcu w Rydzynie odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia.
Zarząd Zjednoczenia planuje zmienić Regulamin Strzelniczy Zjednoczenia. Ten regulamin będzie dotyczył strzelań I i II grupy  organizowanych przez Zjednoczenie, Okręgi i bractwa. Projekt Regulaminu przesłano do wszystkich bractw. Do projektu regulaminu można zgłaszać swoje uwagi.
Ad. 5) wolne głosy i wnioski. Prezes KBS Pniewy przypomniał, że 30.09.br – w Pniewach dobędą się uroczystości 350 - lecia bractwa pniewskiego. Zaproszenia do udziału w uroczystościach wysłano do wszystkich bractw Okręgu Szamotulskiego

Ad. 6) Nie ustalono następnego terminu posiedzenia Zarządu Okręgu Szamotulskiego. Zostanie on podany w późniejszym czasie. Tematem przewodnim tego posiedzenia będzie ustalenie terminarza imprez strzeleckich na 2024 r. – Okręgu Szamotulskiego.

Prezes Zarządu Okręgu Szamotulskiego podziękował przybyłym na posiedzenie i zamknął posiedzenie członków Zarządu ZKBS RP Okręgu Szamotulskiego.

Protokołował
Sekretarz Okręgu Szamotulskiego
Zdzisław Paralusz



(załącznik do protokołu nr 3/2023)


REGULAMIN STRZELANIA O GODNOŚĆ KRÓLA ŻNIWNEGO
OKRĘGU SZAMOTULSKIEGO
SIERAKÓW - 16.09.2023r.
 1. I. PRZEPISY OGÓLNE:
Strzelanie zaliczone zostało do II grupy zgodnie z Regulaminem Strzelniczym Zjednoczenia KBS RP.
- Godzina rozpoczęcia:1415
- Zakończenie sprzedaży: ok.1615 po oddaniu wszystkich wykupionych strzałów.
- Strzelanie do Kura: ok.1700
- Zakończenie strzelań ok.1800
- Ogłoszenie wyników ok.1815
Postawa strzelecka: zgodnie z § 6 pkt 2 i 3 Regulaminu Strzelniczego ZKBS RP –
stojąca z „wolnej ręki”. Łokieć i ramię ręki podtrzymującej karabin mogą być oparte o klatkę piersiową lub biodro. Używanie pasów, podpórek, opieranie się jest zabronione.
 1. Konkurencje i startowe:
Lp.
Konkurencja
Ilość strzałów
Startowe
Uwagi
1.
Tarcza Królewska Żniwna
(kołkowa)
1
10,00 zł.
Niepowtarzalny - strzelają tylko i wyłącznie umundurowani bracia i siostry z Okręgu Szamotulskiego
2.
Tarcza Świty
(kołkowa)
1
10,00 zł.
………….
20,00 zł.
Powtarzalny - strzelają tylko i wyłącznie umundurowani bracia i siostry z Okręgu Szamotulskiego
3.
Tarcza Punktowa
(papierowa)
3
Powtarzalny- strzelają wszyscy chętni uczestnicy (ogólnodostępna)
4.
Kur
Rotacyjnie wg. listy
Ogólnodostępna
Opłata karna - 50,00 zł w przypadku strzału w sylwetkę kura.
Broń zabezpiecza:
-  tarcza Królewska, kur – Okręg Szamotulski
-  pozostałe tarcze można używać broni własnej lub stanowiącej własność organizatora.
Sędziowanie:
-  tarcza Królewska, kur - Strzelmistrz Okręgu lub wyznaczony przez Strzelmistrza sędzia.
-  pozostałe tarcze - bracia kurkowi z bractw zrzeszonych w Okręgu Szamotulskim.
 1. Ustalenie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach:
-Tarcze: Królewska, Świty- o zwycięstwie decyduje przestrzelina umieszczona najbliżej gwoździa,
-Tarcza: Punktowa - ilość uzyskanych punktów za 3 strzały- strzał na linii zalicza się pierścień wyżej.
- Kur - ze względu na strzelanie II grupy zgodnie z Regulaminem Zjednoczenia zwycięzcą zostaje strzelający, który strącił kura, II miejsce strzelający bezpośrednio przed zwycięzcą, III miejsce strzelec, który według listy strzelałby po zwycięzcy.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem strzelania każdy uczestnik ma obowiązek rejestracji pobytu na strzelnicy dokonując odpowiedniego wpisu do rejestru strzelnicy.
W trakcie strzelania obowiązują następujące zasady:
1.  Zabrania się spożywania alkoholu przed jak i trakcie odbywania strzelań.
2.  Do strzelania należy posługiwać się bronią sprawną technicznie.
3.  Na linii ognia znajdują się wyłącznie sędziowie odpowiedzialni za poszczególne konkurencje i strzelający.
4.  Na stanowisku strzeleckim zabrania się skierowywania broni (nawet niezaładowanej) w kierunku sędziów, lub kibiców.
5.  Na terenie strzelnicy broń należy przenosić w futerale.
6. Nie wolno opuszczać stanowiska strzeleckiego z bronią w przypadku niewypału lub zacięcia broni, które należy zgłosić niezwłocznie sędziemu przez podniesienie ręki.
7.  Po zakończenia strzelania broń z otwartym zamkiem należy ustawić na stojaku, broń własną należy umieścić odwrotnie w futerale.
- każdy uczestnik po zauważeniu sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu życia ludzkiego ma obowiązek wydać komendę do przerwania strzelania.

III. UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga nieodwołalnie sędzia zawodów.
W strzelaniu o godność Króla obowiązują: §§ 6 i 13 Regulaminu Strzelniczego Zjednoczenia KBS RP z dnia 18.03.2000r. w sprawach szczegółowych nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Strzelniczy Zjednoczenia KBS RP z dnia 18.03.2000r.
W przypadku nieobecności podczas wręczenia nagród, trofeum przechodzi na następnego obecnego.

Regulamin opracował
Strzelmistrz Okręgu Szamotulskiego ZKBS RP
Henryk Węckowski

Regulamin zatwierdzono w dniu 12.09.2023r. na posiedzeniu Zarządu Okręgu Szamotulskiego ZKBS RP.

WYNIKI
STRZELANIA O GODNOŚĆ KRÓLA ŻNIWNEGO
OKRĘGU SZAMOTULSKIEGO
Sieraków 16.09.2023r.


Lp.

Konkurencja

Miejsce

I

II

III

1.

Tarcza Królewska Żniwna

2.

Tarcza Świty

3.

Tarcza Punktowa

4.

Kur




(załącznik do protokołu nr 3/2023)


REGULAMIN   STRZELANIA   NOCNEGO
O PUCHAR   PRZECHODNI   MARSZAŁKA
OKRĘGU SZAMOTULSKIEGO ZKBS RP

 1. Cel imprezy: zakończenie przy muzyce letniego sezonu strzeleckiego. Do zawodów mogą przystąpić osoby niezrzeszone w bractwach bądź Okręgu.
 2. W przypadku, gdy puchar zdobędzie osoba niezrzeszona, wskazuje ona bractwo odpowiedzialne za zorganizowanie kolejnego Nocnego Strzelania, które może odbyć się wyłącznie na terenie Okręgu Szamotulskiego ZKBS RP.
 3. Termin strzelania: 14.10.2023 r. od godz. 18.00 – na strzelnicy KBS Tarnowo Podgórne.
 4. Zakup startowych odbywa się od godz. 18.15 do godz. 21.00, chyba, że Prezes Okręgu Szamotulskie lub osoba przez niego wskazana podejmie decyzję o innej godzinie zakończenia sprzedaży startowego.
 5. Na strzelnicy przebywają tylko i wyłącznie sędziowie i osoby strzelające.
 6. Uczestnicy strzelania wywoływani są do strzelania wg listy nabycia startowych.
 7. Pozostali uczestnicy strzelania oczekują na swoją kolejkę do strzelania w Sali Brackiej.
 8. Oddaje się 3 strzały w serii - pierwsza seria - nieodpłatnie dla wszystkich uczestników, którzy zakupili startowe za 70,00 zł, a następne serie powtarzalne po 10,00 zł. Serie powtarzalne mogą odbywać się w odstępach czasowych.
 9. Przy równej ilości trafień, nastąpi rozstrzeliwanie.
 10. Finał odbędzie się po zakończeniu eliminacji.
 11. Zwycięzcą zostaje ten strzelec, który w finale odda największą ilość celnych strzałów.
 12. Zwycięzca otrzymuje Puchar Przechodni, a w wraz z nim niespodziankę, która zostaje jego własnością.
 13. Zwycięzca graweruje na pucharze swoje imię i nazwisko, nazwę bractwa i datę strzelania.
 14. Zwycięzca turnieju wraz z rodzimym bractwem i Marszałkiem Okręgu Szamotulskiego zorganizuje w 2024 r. na terenie Okręgu Szamotulskiego - na zakończenie sezonu strzeleckiego - tradycyjny nocny turniej strzelecki o Puchar Przechodni Marszałka Okręgu. Puchar Przechodni dostarcza zwycięzca z poprzedniego roku najpóźniej w dniu strzelania, a odpowiedzialne za to jest bractwo zwycięzcy.
15. Na imprezie nie obowiązuje strój bracki.
16. Broń i amunicję zapewnia wyłącznie organizator strzelania.
17. Ewentualne reklamacje muszą być zgłaszane tylko w formie pisemnej wraz z wpłatą kaucji w wysokości 50.00 zł, która jest zwracana zgłaszającemu w przypadku zasadności reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji, kaucja przechodzi na własność bractwa będącego organizatorem strzelania.
18. Dopuszcza się wystawienie przez organizatora dodatkowych tarcz.
ORGANIZATORZY ŻYCZĄ WSPANIAŁEJ ZABAWY!

czerwiec 2024
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Licznik odwiedzin

Osób online: 3
Unikalnych odwiedzin: 615958

2024-06-08 Komunikat Strzelecki
12/06/2024
#mce_temp_url#
2024-06-06 Strzelanie Klubowe Bractwa we Wronkach
06/06/2024